Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi


Yazarlar


Özlem Aslan

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Yükseklisansını yine aynı bölümden alan yazarın yüksek lisans tez başlığı “Türkiye’de Annelik Siyaseseti ve Barış Anneleri Deneyimi” dir. "Feminist Yaklaşımlar" dergisinin kurucularından ve editörlerinden biridir. Halen Toronto Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir ve  doktora tezinde Türkiye’de su politikalarındaki dönüşümü incelemektedir. Yazarın Fahriye Dinçer ile birlikte editörlüğünü yaptığı Joan. W. Scott'un toplumsal cinsiyet ve tarih üzerine yazılarının bir derlemesi olan "Feminist Tarihin Peşinde" kitabı ise Şubat 2013'te yayımlanmıştır.

Tüm Yazıları

Hayatın tüm alanları gibi spor da cinsiyet ayrımları üzerinden şekilleniyor. Bazı sporlar kadın sporu, bazıları ise erkek sporu olarak nitelendirilirken bu sporların içerdiği bedensel performanslar üzerinden kadınlık ve erkeklik kimlikleri de her an yeniden kuruluyor.

"İş Cinayetleri Almanağı, hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin herkes gibi öyküleri olduğu ve artık aramızda olmadıkları gerçeğinin unutulmaması temennisiyle hazırlandı. Umut ediyoruz ki bu çalışmanın, artmaya devam eden iş cinayetlerinin meydana gelmemesine bir nebze de olsa katkısı olur." (Adalet Arayan İşçi Aileleri, İş Cinayetleri Almanağı 2012, Giriş Bölümü)

 

Tanzimat sonrası Osmanlı’yı hikaye ve roman türleri ile tanıştıran Ahmet Mithat Efendi Osmanlı tarihinin ilk popüler yazarlarından biri olarak bilinir. Edebiyattan tarihe, ilahiyattan felsefeye birçok alanda eserler veren yazar ayrıca Osmanlı’da gazetecilik pratiğinin de öncülerindendir.

Söyleşi

EFSANELERDEN KURGUSAL EDEBİYATA EDEBİYATIN BAŞ KÖŞESİNDE: KEDİ

 

Bern’deki Paul Klee Müzesi’nde Klee’nin hayvanları konu eden eserleri sergileniyor. Klee’nin çektiği fotoğrafların döndüğü kısımda epey zaman kalıyorum, en az sergiyi gezdiğim süre kadar - fotoğraflar içime işliyor; sevgi dolu ve sakin. Ressamın deklanşörünün karşısında ise sadece kediler var.

ŞahaneBirKitap

Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.

 

Editörden

Edebiyat en basit anlamıyla insanı ilgilendirse de, ilk edebi eserlerden günümüze, başka canlıların da alanı olmuştur. Dönüp baktığımda, edebiyatın dünyayı ve insandan yola çıkarak hakikati anlama, anlatma becerisi başımı döndürüyor.