Tüm bunlara ek olarak,Marquez'in Kırmızı Pazartesi adıyla Türkçeye çevrilen kitabı da başarılı bir polisiye olarak filme aktarılmıştır.Katil baştan bellidir.İlginç olan insanların olaya nasıl ilgisiz kaldığıdır. Bu da polisiyenin sosyal tarafı.Suçun engellenebilir birşey olup olmadığı sorunsalına ayna tutması.

51%
49%