usttegmenım senı cok yıllar sonra görmek mutlu etti

21%
79%