Buna benzer durumlar Türkiye'de de yaşanıyor; duyduğum örnekler az değil. İşin kötüsü bizde bu işler artık doğal karşılandığından haber olmuyor; en fazla magazin.

38%
62%