Değerli arkadaşlarım, dehşetle ve endişe ile yukardaki başlığı okumuş bulunuyorum, "Romantik Aşk Romanları Kadınlara Zarar mı Veriyor?" Endişemin ne kadar ciddi olduğunu görüyormusunuz? "Romantik Aşk Romanları Kadına Zarar mı Veriyor? Yani kadınlarımız okuyor, bir de bunlardan zarar görüyor. Dünyanın neresinde görülmüş kadınların okuduğu. Kadın okumaz, kadın düşünmez, girer kara çarşafın altına kakalak misali, sadece biat eder, önce babasına sonra da kocasına.
Atalarımız ne de güzel söylemiş, kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin.

46%
54%