usttegmenım senı cok yıllar sonra görmek mutlu etti

26%
74%