usttegmenım senı cok yıllar sonra görmek mutlu etti

29%
71%