usttegmenım senı cok yıllar sonra görmek mutlu etti

28%
72%