Acaba türkiye'ye böyle bir yenilik ne zaman ulaşır...

43%
57%