Yukarıdaki alıntıları gösterdiğim bir yazarın eleştirisini aktarmak istiyorum (eleştirinin sivri dilini lütfen hakaret olarak yorumlamayın):

... buradaki alıntıların hepsi de 'yazar tıkanması'nı, 'yazaken tıkanma'yla karıştırmakta. Gerçi ikisi de bilinçten çok bilinçaltının bir oyunu; bu bakımdan bir ortak noktaları yok değil ama bok sineğiyle de Neil Armstrong arasında en az bir ortak nokta var diye...

37%
63%