Sabahtan akşama adam tartaklayan bir polis imajıyla bahsi geçen muhafız gücüne pekala katkıda bulunulabilinir.Ve de bulunulmaktadır kanımca.
Eğer bir manipülasyon söz konusuysa,vakıa "solcu" diye lanse edilen bir polisin gayet faşizan tutumuyla ortalığı tarumar etmesidir.

55%
45%