Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi


Yazarlar


Didem Havlioğlu

Yüksek lisans ve doktora çalışmaları süresince okutmanlık ve araştırma görevliliği yaptığı Washington Üniversitesinde Disiplinlerarası Ortadoğu Çalışmaları Programında 2008 yılında doktora tezini savunan Didem Havlioğlu, bu dönemde OTAP (Ottoman Text Archive Project) bünyesinde araştırmacı, eğitmen ve idarecilik yaptı. 2008-2009 akademik yılında Harvard Üniversitesi Orta Doğu merkezinde doktora sonrası araştırmalarını tamamladı. Osmanlı şiirinde kadınlık ve erkeklik üzerine Türkçe ve İngilizcede makaleleri yayınlandı. 2007-2010 arası Utah Üniversitesi Ortadoğu Merkezi ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Akademik ilgi alanları Erken Modern Osmanlı Edebiyatı, Osmanlı Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet, Karşılaştırmalı Edebiyat yöntemleri, Feminist ve Toplumsal Cinsiyet kuramı, Elyazmasından dijital formata Metinsellik Çalışmaları olarak sıralanabilir. Türkiye dışında Avrupa ve Ortadoğunun birçok elyazması kütüphanesinde araştırma yapmış olan Havlioğlu, şu an Osmanlı edebi ve görsel metinlerindeki cinsiyet kurgulanma biçimleri üzerine çalışıyor.

Tüm Yazıları

On dokuzuncu yüzyılın Avrupalı seyyahlarından Théophile Gautier’nin, Constantinople adlı eserinde, şehirde karşılaştığı hayal sahnesini ve kahkahadan kırılan, aralarında çocukların da olduğu izleyenleri şöyle anlattığını aktarır  Irvin Schick: “Cinsel taşkınlığın ve müstehcen tahayyülün utanmazlığının haddi hesabı yoktu.” Gautier’nin gözlemleri, sadece Viktoryen ahlakçılığını deği

Söyleşi

Sanat eleştirmeni Samed Karagöz, gazete ve dergilerde çağdaş sanat hakkında kaleme aldığı yazılarını Kamçatka (Profil Yayınları) adlı kitabında bir araya topladı. Karagöz, sanat üzerine yazarken, eleştirirken sanata karşı gösterdiği tutkulu bağlılığı ve sevgiyi hiç kaybetmeden, okuru için özel bir yol haritası da çiziyor.

ŞahaneBirKitap

Edebiyat eleştirmeni Adam Kirsch, Küresel Roman - 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak kitabında bir romanı küreselleştiren şey nedir sorusunun yanıtını arıyor.

Editörden

Kitaplarla ilgili internet sitelerini, dergileri karıştırdığınızda karşınıza çıkan en ilgi çekici içerik, “Hangi kitabı okumalıyım?” sorusuna verilen cevaplardır. Bu cevaplar genelde ortalama bir anlayışın yansımasıdır. Kitap okumak seçkin bir eylemdir ve kitap okuyacak kişi de, bu özel eylemi gerçekleştirmek için en “seçkin” kitabı bulmalıdır.