Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi


Yazarlar


Didem Havlioğlu

Yüksek lisans ve doktora çalışmaları süresince okutmanlık ve araştırma görevliliği yaptığı Washington Üniversitesinde Disiplinlerarası Ortadoğu Çalışmaları Programında 2008 yılında doktora tezini savunan Didem Havlioğlu, bu dönemde OTAP (Ottoman Text Archive Project) bünyesinde araştırmacı, eğitmen ve idarecilik yaptı. 2008-2009 akademik yılında Harvard Üniversitesi Orta Doğu merkezinde doktora sonrası araştırmalarını tamamladı. Osmanlı şiirinde kadınlık ve erkeklik üzerine Türkçe ve İngilizcede makaleleri yayınlandı. 2007-2010 arası Utah Üniversitesi Ortadoğu Merkezi ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Akademik ilgi alanları Erken Modern Osmanlı Edebiyatı, Osmanlı Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet, Karşılaştırmalı Edebiyat yöntemleri, Feminist ve Toplumsal Cinsiyet kuramı, Elyazmasından dijital formata Metinsellik Çalışmaları olarak sıralanabilir. Türkiye dışında Avrupa ve Ortadoğunun birçok elyazması kütüphanesinde araştırma yapmış olan Havlioğlu, şu an Osmanlı edebi ve görsel metinlerindeki cinsiyet kurgulanma biçimleri üzerine çalışıyor.

Tüm Yazıları

On dokuzuncu yüzyılın Avrupalı seyyahlarından Théophile Gautier’nin, Constantinople adlı eserinde, şehirde karşılaştığı hayal sahnesini ve kahkahadan kırılan, aralarında çocukların da olduğu izleyenleri şöyle anlattığını aktarır  Irvin Schick: “Cinsel taşkınlığın ve müstehcen tahayyülün utanmazlığının haddi hesabı yoktu.” Gautier’nin gözlemleri, sadece Viktoryen ahlakçılığını deği

Söyleşi

100. sayımızdan itibaren başladığımız Yayınevi Hikâyeleri’nde bu ay İz Yayınları editörü Hamdi Akyol var. Akyol, yayıncılık tarihimizin kilometre taşlarından olan İz Yayınları’nın kuruluşunu, daha çok hangi kitapları bastıklarını ve günümüz yayıncılık ortamının durumunu değerlendirdi.

 

ŞahaneBirKitap

“Tıp gerçek bir kütüphanedir, ama doğru biçimde okunması gerekir” cümlesinden yola çıkan Kütüphanedeki Beden, Charles Dickens’tan Franz Kafka’ya, Virginia Woolf’tan Susan Sontag’a, John Berger’dan Oliver Sacks’e uzanan bir yelpazeyle zenginleşen, tıbbın toplumsal tarihini edebiyat aracılığıyla aydınlatan bir antoloji.

Editörden

 

Günümüz İngiliz romancılarından Ian McEwan’ın Soğuk Savaş döneminin “edebiyat cephesi”ni anlattığı ilginç bir romanı var; Bir Parmak Bal. Ülkemizde de yayınlanan roman bir anlamda birbirine benzemeyen üç ilgi çekici konuyu garip bir kurgu etrafında bir araya getiriyor: Gizli servis, edebiyat ve aşk.