Geçtiğimiz günlerde "Eminönünde Avrenos'un Meyhanesi" okurken, neden bu denli az yayınlandığını düşünmüştüm... Neredeyse hiçbir ağdalı sözcüğe yer vermeden, aslında "üslupçu" da olmaksızın nitelikleri kendisine özgü bir yazar.

47%
53%