Aşağıda, bazı ülkeler için toplam (kamu+özel) dış borcun Gayrısafi Milli Hasılaya oranı istatistikleri yer alıyor:

ABD - %95
İngiltere - %365
Almanya - %185
Fransa - %237
İspanya - %150
İrlanda - %961
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt)

Bu kriz, sürdürülebilirliği kuşkulu bir başka gerçeği daha açığa çıkartıyor. Batıda varolan tüketim de artık borçla döndürülüyor.

Süleyman Demirel'in hep gülümseyerek hatırlanan ünlü "borç yiğidin kamçısıdır!" şeklindeki özlü sözüne rağmen borçlu imparatorluk olamayacağını tarih kaydediyor.

Dünyada yeni bir Bretton Woods düzenlemesinin gerekliliği giderek daha sık dile getirilmeye başlanıyor ama bunun için fazla veren bir ekonomik güç gerekli. Bu düzenlemeyi borçlu tarafın yapması ve dayatması zor.

Aynı istatistikler Doğu için ne diyor, bir de ona bakalım:
Çin - %5
Hindistan - %18

Sanıyorum burada ciddi bir açmaz var.

39%
61%