İş Cinayetleri Almanağı ile Adalet Arayan İşçi Ailelerinin meramını anlatan çok güzel bir yazı olmuş. Almanakla mücadeleye davet edilmiştik hep birlikte, Özlem Aslan da mücadeleye kelimeleriyle dahil olmuş, dayanışmaya ve mücadele davet etmiş...

Bir işçinin daha ölmesini, bir işçinin daha üçüncü sayfa haberi olmasını istemiyorsak, "güzel ölmek" değil, insanca yaşamak istiyorsak, iş cinayeti ve meslek hastalıklarından hiçbirimizin muaf olmadığını, kapitalizm var olduğu sürece ağır ağır ya da birdenbire öleceğimizin farkındaysak, çalışırken ölmek istemiyoruz diye haykırıyorsak... almanak bizim almanağımızdır, anlatılan bizim hikâyemizdir, mücadeleye çağrılan biziz. Birimiz ses vermiyorsak bir kişide çok daha eksik kalır mücadele... Dayanışma ve mücadele çağrısına ses verelim, davete icabet etmemek olmaz...

45%
55%