Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi


Yazarlar


İsmail Gezgin

Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Anadolu’nun değişik yerlerinde pek çok arkeolojik çalışmaya katıldı. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta.

Yayımlanmış kitapları: Aynadaki Herodotos (2004-Güncel Yayıncılık), Mitos ve Logos (2004-Güncel Yayıncılık), Alacaat’tan Alaçatı’ya (2007-Sel Yayıncılık), Masalların Şifresi (2007-Sel Yayıncılık), Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu (2007-Detay Yayıncılık), Sanatın Mitolojisi (2008-Sel Yayıncılık), Kültürlenme Sürecinin Mitik Kahramanı:Gılgamış (2009-Alfa Kitap), Tarih Boyunca Çeşme (2009-Şenocak Yayınları), Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm (2010-Alfa Kitap), Fallusun Arkeolojisi (2012-Sel Yayıncılık).

Metro Gastro, Psikeart, Memlekent  dergilerinde yazmaya devam ediyor.

Tüm Yazıları

“Mutluluk, güzellik ve esenlik elde etmek için kişinin sadece
reklamı yapılan ürünlerde cisimleşen doğal mükemmelliği
satın alması gerekir. Bu mit etrafında yeni pazarlar geliştirilip;
yeni yaşam ve tüketim biçimleri yaratılıyor.”
A.    MelucciSöyleşi

EFSANELERDEN KURGUSAL EDEBİYATA EDEBİYATIN BAŞ KÖŞESİNDE: KEDİ

 

Bern’deki Paul Klee Müzesi’nde Klee’nin hayvanları konu eden eserleri sergileniyor. Klee’nin çektiği fotoğrafların döndüğü kısımda epey zaman kalıyorum, en az sergiyi gezdiğim süre kadar - fotoğraflar içime işliyor; sevgi dolu ve sakin. Ressamın deklanşörünün karşısında ise sadece kediler var.

ŞahaneBirKitap

Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.

 

Editörden

Edebiyat en basit anlamıyla insanı ilgilendirse de, ilk edebi eserlerden günümüze, başka canlıların da alanı olmuştur. Dönüp baktığımda, edebiyatın dünyayı ve insandan yola çıkarak hakikati anlama, anlatma becerisi başımı döndürüyor.