Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi


Yazarlar


İsmail Gezgin

Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Anadolu’nun değişik yerlerinde pek çok arkeolojik çalışmaya katıldı. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta.

Yayımlanmış kitapları: Aynadaki Herodotos (2004-Güncel Yayıncılık), Mitos ve Logos (2004-Güncel Yayıncılık), Alacaat’tan Alaçatı’ya (2007-Sel Yayıncılık), Masalların Şifresi (2007-Sel Yayıncılık), Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu (2007-Detay Yayıncılık), Sanatın Mitolojisi (2008-Sel Yayıncılık), Kültürlenme Sürecinin Mitik Kahramanı:Gılgamış (2009-Alfa Kitap), Tarih Boyunca Çeşme (2009-Şenocak Yayınları), Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm (2010-Alfa Kitap), Fallusun Arkeolojisi (2012-Sel Yayıncılık).

Metro Gastro, Psikeart, Memlekent  dergilerinde yazmaya devam ediyor.

Tüm Yazıları

“Mutluluk, güzellik ve esenlik elde etmek için kişinin sadece
reklamı yapılan ürünlerde cisimleşen doğal mükemmelliği
satın alması gerekir. Bu mit etrafında yeni pazarlar geliştirilip;
yeni yaşam ve tüketim biçimleri yaratılıyor.”
A.    MelucciSöyleşi

Sanat eleştirmeni Samed Karagöz, gazete ve dergilerde çağdaş sanat hakkında kaleme aldığı yazılarını Kamçatka (Profil Yayınları) adlı kitabında bir araya topladı. Karagöz, sanat üzerine yazarken, eleştirirken sanata karşı gösterdiği tutkulu bağlılığı ve sevgiyi hiç kaybetmeden, okuru için özel bir yol haritası da çiziyor.

ŞahaneBirKitap

Edebiyat eleştirmeni Adam Kirsch, Küresel Roman - 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak kitabında bir romanı küreselleştiren şey nedir sorusunun yanıtını arıyor.

Editörden

Kitaplarla ilgili internet sitelerini, dergileri karıştırdığınızda karşınıza çıkan en ilgi çekici içerik, “Hangi kitabı okumalıyım?” sorusuna verilen cevaplardır. Bu cevaplar genelde ortalama bir anlayışın yansımasıdır. Kitap okumak seçkin bir eylemdir ve kitap okuyacak kişi de, bu özel eylemi gerçekleştirmek için en “seçkin” kitabı bulmalıdır.