Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap


Yazarlar


İsmail Gezgin

Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Anadolu’nun değişik yerlerinde pek çok arkeolojik çalışmaya katıldı. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta.

Yayımlanmış kitapları: Aynadaki Herodotos (2004-Güncel Yayıncılık), Mitos ve Logos (2004-Güncel Yayıncılık), Alacaat’tan Alaçatı’ya (2007-Sel Yayıncılık), Masalların Şifresi (2007-Sel Yayıncılık), Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu (2007-Detay Yayıncılık), Sanatın Mitolojisi (2008-Sel Yayıncılık), Kültürlenme Sürecinin Mitik Kahramanı:Gılgamış (2009-Alfa Kitap), Tarih Boyunca Çeşme (2009-Şenocak Yayınları), Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm (2010-Alfa Kitap), Fallusun Arkeolojisi (2012-Sel Yayıncılık).

Metro Gastro, Psikeart, Memlekent  dergilerinde yazmaya devam ediyor.

Tüm Yazıları

“Mutluluk, güzellik ve esenlik elde etmek için kişinin sadece
reklamı yapılan ürünlerde cisimleşen doğal mükemmelliği
satın alması gerekir. Bu mit etrafında yeni pazarlar geliştirilip;
yeni yaşam ve tüketim biçimleri yaratılıyor.”
A.    MelucciKulis

Postmodern Öykü Denince: Jorge Luis Borges

ŞahaneBirKitap

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine dair ilgi, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dizilerin de etkisiyle son günlerde iyice arttı.

Editörden

Dünyanın çehresini değiştiren en büyük seyahat, bir odada, bir kitabın yoldaşlığında yapılan seyahattir. Kitaplardan en çok yola çıkmasını öğrenebiliriz. Ola ki hoyrat bir karakterle birlikte seksen günde dünyanın çevresinde devri daim eder, aklımızın eremeyeceği sırlara vakıf oluruz. Her yolculuk, insanın kendi içine attığı adımı biraz daha kuvvetlendirir.