Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi


Yazarlar


İsmail Gezgin

Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Anadolu’nun değişik yerlerinde pek çok arkeolojik çalışmaya katıldı. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta.

Yayımlanmış kitapları: Aynadaki Herodotos (2004-Güncel Yayıncılık), Mitos ve Logos (2004-Güncel Yayıncılık), Alacaat’tan Alaçatı’ya (2007-Sel Yayıncılık), Masalların Şifresi (2007-Sel Yayıncılık), Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu (2007-Detay Yayıncılık), Sanatın Mitolojisi (2008-Sel Yayıncılık), Kültürlenme Sürecinin Mitik Kahramanı:Gılgamış (2009-Alfa Kitap), Tarih Boyunca Çeşme (2009-Şenocak Yayınları), Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm (2010-Alfa Kitap), Fallusun Arkeolojisi (2012-Sel Yayıncılık).

Metro Gastro, Psikeart, Memlekent  dergilerinde yazmaya devam ediyor.

Tüm Yazıları

“Mutluluk, güzellik ve esenlik elde etmek için kişinin sadece
reklamı yapılan ürünlerde cisimleşen doğal mükemmelliği
satın alması gerekir. Bu mit etrafında yeni pazarlar geliştirilip;
yeni yaşam ve tüketim biçimleri yaratılıyor.”
A.    MelucciSöyleşi

100. sayımızdan itibaren başladığımız Yayınevi Hikâyeleri’nde bu ay İz Yayınları editörü Hamdi Akyol var. Akyol, yayıncılık tarihimizin kilometre taşlarından olan İz Yayınları’nın kuruluşunu, daha çok hangi kitapları bastıklarını ve günümüz yayıncılık ortamının durumunu değerlendirdi.

 

ŞahaneBirKitap

“Tıp gerçek bir kütüphanedir, ama doğru biçimde okunması gerekir” cümlesinden yola çıkan Kütüphanedeki Beden, Charles Dickens’tan Franz Kafka’ya, Virginia Woolf’tan Susan Sontag’a, John Berger’dan Oliver Sacks’e uzanan bir yelpazeyle zenginleşen, tıbbın toplumsal tarihini edebiyat aracılığıyla aydınlatan bir antoloji.

Editörden

 

Günümüz İngiliz romancılarından Ian McEwan’ın Soğuk Savaş döneminin “edebiyat cephesi”ni anlattığı ilginç bir romanı var; Bir Parmak Bal. Ülkemizde de yayınlanan roman bir anlamda birbirine benzemeyen üç ilgi çekici konuyu garip bir kurgu etrafında bir araya getiriyor: Gizli servis, edebiyat ve aşk.